சென்னைப் பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தில் 29.01.2021 அன்று 2021 தியாகிகள் தின உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது.