சென்னைப் பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தில் 25.01.2021 அன்று 2021 தேசிய வாக்காளர் தின உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது.