சென்னைப் பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் உறுப்பினர் செயலர் திரு. சுன்சோங்கம் ஜடக் சிரு இ.ஆ.ப அவர்கள் 72வது குடியரசு தினத்தன்று (26.01.2021) சென்னைப் பெருநகர வளர்ச்சிக் குழும வளாகத்தில் தேசிய கொடியை ஏற்றினார்.