நில உபயோக மாற்றம் விழையும் நிலங்களுக்கான அறிவிக்கை

அறிவிக்கை எண் ஆர்1/06/2022

சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம்,
பரப்பு திட்டப்பிரிவு (நில உபயோக மாற்றப்பிரிவு),
சென்னை - 600 008.

சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தினால் கீழ்கண்ட நில உபயோக மாற்றக் கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டு அதன் விரிவான குறிப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

எண் விண்ணப்பதாரரின் பெயர் மற்றும் முகவரி செ.பெ.வ.கு. கோப்பு எண் நில உபயோக மாற்றம் கோரும் இடத்தின் முகவரி, நில அளவை எண், கிராமம், தாலுக்கா மற்றும் மாவட்டம் பரப்பு (ஹெக்டேர் / ஏக்கர் / சதுர மீட்டர்) இரண்டாம் முழுமைத் திட்டம் 2026-ன்படி நில உபயோகம் மனுதாரர் கேட்கும் நில உபயோக மாற்றம் மற்றும்அதற்கான காரணம்
1 திரு. பி. நித்திலன் மற்றும் 2 நபர்கள், எண். 83/1, ராமகிருஷ்ணா சாலை, சேலம் – 636 007. ஆர்1/7396/2022 நில அளவை எண்கள். 544 மற்றும் 545/1ஏ, வல்லூர் கிராமம், பொன்னேரி வட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டம், மீஞ்சூர் ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 0.59.00 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 1.46 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) ஆதாரக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி தொழிற்சாலை உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து சேமிப்பு கிடங்கு கட்டுவதற்காக.
2 திருமதி.எம்.கீதா மற்றும் 4 நபர்கள், கதவு எண். 29/19, பிள்ளை சந்து, மயிலாப்பூர், சென்னை – 600 004. ஆர்1/9155/ 2022 நில அளவை எண்கள். 57/3டி, 58/3பி, 4பி, 4சி1, 4சி2, 4சி3 & 58/6, 59/5, 6, 7, 8, 9, 10 மற்றும் 59/11பி, கொரட்டூர் கிராமம், பூந்தமல்லி வட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டம், பூந்தமல்லி ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 3.93.50 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 9.24 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) விவசாய உபயோகப் பகுதி குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைப்பதற்காக.
3 திரு.வி.வி.பாஸ்கர் மற்றும் திரு.ஏ.ரேகா தோக்கா ஆகியவர்களின் பொது அதிகார முகவர் திரு. டி. கார்த்திக் பிரகாஷ், எண். 30, சொக்கம்மாள் நகர், சென்னீர்க்குப்பம், பூந்தமல்லி, திருவள்ளூர், சென்னை – 600 056. ஆர்1/9542/2022 நில அளவை எண்கள். 6/1ஏ1, 1ஏ2 மற்றும் 6/1ஏ3, 324/1ஏ2, 1பி2ஏ, 1பி2பி, 1சி1, 1சி2, 1டி1, 1டி2, 1ஈ, 2ஈ2ஏ மற்றும் 324/2ஈ2பி, கண்ணபாளையம் கிராமம், பூந்தமல்லி வட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டம், பூந்தமல்லி ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 1.04.50 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 2.58 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) நகர மயமல்லாத பகுதி குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைப்பதற்காக.
4 திருவாளர்கள். ரயிட் சாயிஸ் எஸ்பி பிரமோட்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெடின் பிரதிநிதிகள் திரு.கே.செல்வராஜ் மற்றும் திரு.ஆர்.வெங்கடேசன் மற்றும் திருமதி.கீதா, மனை எண். 11, தலைமை செயலக காலனி, கஸ்பாபுரம் பிரதான சாலை, சென்னை – 600 126. ஆர்1/9929/2022 நில அளவை எண்கள். 249/1பி, 1சி, 2பி, 2சி, 3பி & 249/3சி, 250/1, 2பி, 3, 4, 5 மற்றும் 250/6, அகரம்தென் கிராமம், தாம்பரம் வட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், புனித தோமையர் மலை ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 2.53.57 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 6.23 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) விவசாய உபயோகப் பகுதி குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைப்பதற்காக.
5 திருவாளர்கள். ஜோன்ஸ் பவுண்டேஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடேட் மற்றும் பலர், கதவு எண். 2, மூவரசம்பட்டு பிரதான சாலை, மடிப்பாக்கம், சென்னை – 600 091. ஆர்1/11246/ 2022 நில அளவை எண்கள். 284/1, 285/1, 2ஏ, 2பி, 2சி1ஏ, 2சி1பி, 2சி2 மற்றும் 285/2டி, ஒட்டியம்பாக்கம் கிராமம், தாம்பரம் வட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், புனித தோமையர் மலை ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 1.63.00 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 4.03 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) விவசாய உபயோகப் பகுதி குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து மனைப்பிரிவு /தொகுப்பு வளர்ச்சிகள் /வில்லாக்கள் போன்ற குடியிருப்பு அபிவிருத்தி செய்வதற்காக.
6 திரு. என். நடேசன், புதிய கதவு எண். 10, மனை எண். 2271, 10வது பிரதான சாலை, திருமங்கலம், அண்ணா நகர், சென்னை – 600 040. ஆர்2/11382/2022 நகர நில அளவை எண். 2/17, பிளாக் எண்.1, திருமங்கலம் கிராமம், அமைந்தகரை வட்டம், சென்னை மாவட்டம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது. 0.04.645 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 5,000 சதுரடி (பத்திரத்தின் படி) ஆதாரக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி வணிக உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து வணிகக் கடை மற்றும் அலுவலக கட்டிடம் கட்டுவதற்காக.
7 திருவாளர்கள். ஜோன்ஸ் பவுண்டேஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடேட், கதவு எண். 2, மூவரசம்பேட்டை பிரதான சாலை, மடிப்பாக்கம், சென்னை – 600 091. ஆர்1/11670 /2022 நில அளவை எண்கள். 178/1ஏ மற்றும் 179, ஒட்டியம்பாக்கம் கிராமம், தாம்பரம் வட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், புனித தோமையர் மலை ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 0.22.34 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 0.5460 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) விவசாய உபயோகப் பகுதி குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைப்பதற்காக.
8 திருமதி. ஆர். மல்லீஸ்வரி, கதவு எண். 29/30, கிருஷ்ணவேனி நகர் மேற்கு தெரு, முகலிவாக்கம், சென்னை – 600 125. ஆர்1/11698/2022 நில அளவை எண்கள். 116பி/1 மற்றும் 116பி/2, கொல்லச்சேரி கிராமம், குன்றத்தூர் வட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குன்றத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 0.25.50 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 0.63 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) நகரமயமாகாத பகுதி தொழிற்சாலை உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து 50 குதிரைதிறன் மற்றும் 8 தொழிலாளர்களை கொண்ட மர கடைசல் மற்றும் பிற மர வேலைகள் செய்யும் தொழிற்சாலை கட்டுவதற்காக.
9 திருமதி. கீதா & திருமதி. டி. ஜலஜா, எண். 5, ராமானுஜர் தெரு, புது பெருங்களத்தூர், சென்னை – 600 063. ஆர்1/11943/ 2022 நில அளவை எண்கள். 161/4பி1, 4பி2, 4சி1 மற்றும் 161/4சி2, வேங்கைவாசல் கிராமம், தாம்பரம் வட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், புனித தோமையர் மலை ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 0.08.50 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 0.21 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) விவசாய உபயோகப் பகுதி குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைப்பதற்காக.
10 திரு.எம். வரதராஜன், கதவு எண். 707, நவீன் ஈடன், 7வது தளம், குன்றத்தூர் பிரதான சாலை, போரூர், சென்னை – 600 128. ஆர்1/11984/ 2022 நில அளவை எண். 56/3, கெருகம்பாக்கம் கிராமம், குன்றத்தூர் வட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குன்றத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 0.15.50 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 0.379 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) ஆதாரக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி தொழிற்சாலை உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து 14 குதிரைத்திறன் மற்றும் 15 தொழிலாளர்களை கொண்ட அச்சிடுதல் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய வர்த்தக புத்தக பைண்டிங், பிளாக் மேக்கிங் போன்ற தொழிற்சாலை அமைப்பதற்காக.
11 திரு.எஸ்.சி.வி.நரசிம்ம ராஜூ, எண். 12, ‘சாதனா’, வொர்க்ஸ் சாலை, குரோம்பேட்டை, சென்னை – 600 044. ஆர்1/12426/ 2022 நில அளவை எண். 517/2ஏ1, நகர நில அளவை எண். 16, பிளாக் எண். 16, வார்டு எண். ‘இ’, ஜமீன் பல்லாவரம் கிராமம், பல்லாவரம் வட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், தாம்பரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது. 0.09.60 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 0.1952 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) ஆதாரக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி வணிக உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து வணிக கடைகள் மற்றும் அலுவலகக் கட்டிடம் கட்டுவதற்காக.
12 திரு. பிரிட்டோ & 4 நபர்கள், எண். 1/5டி, இவிஆர் முதல் தெரு, ஜி.கே.எம். காலனி, ஜவஹர் நகர், சென்னை – 600 082. ஆர்1/12427/2022 நில அளவை எண்கள். 183/3ஏ பகுதி (பத்திரத்தின் படி), 221/4 (பட்டாவின் படி), பீர்க்கன்கரணை கிராமம், தாம்பரம் வட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், தாம்பரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது. 0.03.20 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 3,444 சதுரடி (பத்திரத்தின் படி) நீர் நிலை குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து குடியிருப்பு கட்டிடம் கட்டுவதற்காக.
13 திருவாளர்கள். ஒய் ஆர் கெய்டோன் மருத்துவம், கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையின் பிரதிநிதி திரு.ஏ.கே.ஶ்ரீகிருஷ்ணன், எண்.58, “அல்சா கார்டன்ஸ்”, ஹாரிங்டன் சாலை, சேத்துப்பட்டு, சென்னை – 600 031. ஆர்2/12512/2022 புதிய கதவு எண். 11, பழைய கதவு எண். 66, பி-பிளாக், 11வது தெரு, அண்ணா நகர் கிழக்கு, நகர நில அளவை எண். 119, பிளாக் எண். 13, பழைய நில அளவை எண். 5/1 பகுதி பெரியகூடல் கிராமம், அமைந்தகரை வட்டம், சென்னை மாவட்டம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது. 340 சதுர மீட்டர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 3,724 சதுரடி (பத்திரத்தின் படி) ஆதாரக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி வணிக உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து மருத்துவ ஆராய்ச்சி கட்டிடம் கட்டுவதற்காக.
14 திருவாளர்கள். ஜி.ஆர். தங்க மாளிகையின் பிரதிநிதி திரு.ஜி.ஆர்.ஆனந்த பத்மநாபன், கதவு எண். 27/13, ரங்கன் தெரு, தி.நகர், சென்னை – 600 017. ஆர்2/12672/2022 நகர நில அளவை எண். 5508 மற்றும் 5509, பிளாக் எண்.127, தி.நகர் கிராமம், கிண்டி வட்டம், சென்னை மாவட்டம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது. 0.15.75 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 16,568 சதுரடி (பத்திரத்தின் படி) ஆதாரக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி வணிக உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து அலுவலக கட்டிடம் கட்டுவதற்காக.
15 திருவாளர்கள். சவுத் இந்தியா ஷெல்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெடின் பிரதிநிதி திரு.பி.முகமது இஸ்மாயில், எண். 14, குல்மோகர் அவென்யூ, வேளச்சேரி பிரதான சாலை, கிண்டி, சென்னை – 600 032. ஆர்2/12673/2022 நில அளவை எண். 115/172, பழைய நில அளவை எண். 115/1ஏ1 பகுதி, சூரப்பட்டு கிராமம், மாதவரம் வட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது. 1.21.45 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 3.0 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) நகர மயமாகாத பகுதி குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைப்பதற்காக.
16 திரு. வி. சேகர், ஈசனோடை, பள்ளிக்குப்பம் போஸ்ட், காட்பாடி, வேலூர் – 632 007. ஆர்2/12955/ 2022 நகர நில அளவை எண். 31, பிளாக் எண்.1, பெரியகூடல் கிராமம் மற்றும் நகர நில அளவை எண். 85, பிளாக் எண். 1ஏ, நடுவக்கரை கிராமம், அமைந்தரை வட்டம், சென்னை மாவட்டம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது. 0.05.215 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 5,788 சதுரடி (பத்திரத்தின் படி) கலப்புக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி வணிக உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து அலுவலகம் / சில்லரை கடைகள் / அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்காக.
17 திரு.எம்.மதுமிதன், எண். 3, சங்கரலிங்கனார் தெரு, குரு அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு, கெருகம்பாக்கம், சென்னை – 600 122. ஆர்1/13043/ 2022 நில அளவை எண். 576/2பி, கெருகம்பாக்கம் கிராமம், குன்றத்தூர் வட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குன்றத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 0.10.90 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 0.27 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) விவசாய உபயோகப் பகுதி குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைப்பதற்காக.
18 திருவாளர்கள். ஸ்கொயர்டு எர்த் எஸ்டேட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெடின் இயக்குனர் திரு.ரமேஷ், எண். 2/88, எஸ்எம் டவர்ஸ், மாநகராட்சி சாலை, சீவரம், பெருங்குடி, சென்னை – 600 096. ஆர்1/13136/2022 நில அளவை எண்கள். 578/1ஏ, 1பி, 1சி, 2ஏ, 2பி, 2சி மற்றும் 578/2டி, கெருகம்பாக்கம் கிராமம், குன்றத்தூர் வட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குன்றத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 0.62.00 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 1.531 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) விவசாய உபயோகப் பகுதி குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைப்பதற்காக.
19 திருவாளர்கள். கட்டிமா எக்ஸ்போர்ட்ஸின் பிரதிநிதி திரு.ஜி.கல்யாண் குமார், எண். 439, பெருமாள் கோயில் தெரு, அரக்கோணம் – 631 151. . ஆர்1/13351/2022 நில அளவை எண்கள். 518/1சி2, 2ஏ, 2பி, 2சி மற்றும் 519/1ஏ, குத்தம்பாக்கம் கிராமம், பூந்தமல்லி வட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டம், பூந்தமல்லி ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 2.17.00 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 5.36 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) ஆதாரக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி தொழிற்சாலை உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து கிரனைட் கல்லை வெட்டுதல் மற்றும் மெருகூட்டுதல் தொழிற்சாலை கட்டுவதற்காக.
20 திருவாளர்கள். பூர்விகா மொபைல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடேடின் பிரதிநிதி திரு.வி.கௌத்தமன், எண். 30, ஆர்காடு சாலை, கோடம்பாக்கம், சென்னை – 600 024. ஆர்2/13453/2022 நில அளவை எண்கள். 281/28ஏ, 29ஏ, 30ஏ மற்றும் 281/31, ஒக்கியம்துரைப்பாக்கம் கிராமம், சோழிங்கநல்லூர் வட்டம், சென்னை மாவட்டம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது. 0.16.77 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 19,131 சதுரடி (பத்திரத்தின் படி) தொழிற்சாலை உபயோகப் பகுதி (மனை எண்கள். 27, 28, 29 & 30, செ.பெ.வ.கு-ல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு பிபிடி/எல்ஓ.எண். 29/86) வணிக உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து சில்லரை கடைகள் மற்றும் அலுவலக கட்டிடம் கட்டுவதற்காக.
21 திருமதி. சஜ்ஜன் கன்வர் பஃப்னா, எண். 4/9பி, பிரன்சன் கார்டன் தெரு, கீழ்ப்பாக்கம், சென்னை – 600 010. ஆர்2/13454/2022 நகர நில அளவை எண். 154/234, பிளாக் எண்.13, எழும்பூர் கிராமம், எழும்பூர் வட்டம், சென்னை மாவட்டம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது. 0.04.41 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 4,733.82 சதுரடி (பத்திரத்தின் படி) ஆதாரக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி வணிக உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து சில்லரை கடைகள் மற்றும் அலுவலக கட்டிடம் கட்டுவதற்காக.
22 திருவாளர்கள்.ஜெ எஸ் ஆர் மார்கெட்டிங்-ன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி திருமதி. கே. லட்சுமி பந்தவி, திரு.சுரேஷ் & திருமதி.கமலப்பிரியா, கதவு எண். 9/143, சிவானந்தா சாலை, சூளைமேடு, சென்னை – 600 094 . ஆர்1/13590/2022 நில அளவை எண்கள். 8/2ஏ2, 2பி2, 3, 4ஏ & 8/5, 9/1ஏ, 1பி, 2, 3 & 9/5, 10/2ஏ, 2பி, 4ஏ & 10/4பி, 12/1ஏ, 1பி, 2, 4ஏ, 4பி & 12/7, 13/4, 5, 8 & 13/9, 32/1பி, 34/1பி1 & 34/3பி, 40/3ஏ மற்றும் 43/9, பணவேடுத்தோட்டம் கிராமம், பூந்தமல்லி வட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டம், பூந்தமல்லி ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 6.61.30 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 16.33 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) பகுதி ஆதாரக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி, பகுதி விவசாய உபயோகப் பகுதி மற்றும் பகுதி கலப்புக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி வணிக உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து கிடங்கு கட்டுவதற்காக.
23 திரு. பி. மணிகுமார், எண். 38/12, நாதமுனி தெரு, தி.நகர், சென்னை – 600 017. ஆர்2/13668/2022 நகர நில அளவை எண். 5356, பிளாக் எண்.121, தி.நகர் கிராமம், கிண்டி வட்டம், சென்னை மாவட்டம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது. 0.04.54 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 4,880 சதுரடி (பத்திரத்தின் படி) ஆதாரக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி வணிக உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து அலுவலக கட்டிடம் கட்டுவதற்காக.
24 திருவாளர்கள். ஶ்ரீ மெட்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், திரு. சி. ஆனந்த் சந்திரசேகரன் ஐயர் மற்றும் ஏ.எம்.அகமது கம்பெனி, மனை எண். 21, சிட்கோ மகளிர் தொழில் பூங்கா, திருமுல்லைவாயல், சென்னை – 600 062. ஆர்1/13828/ 2022 நில அளவை எண். 596/15 மற்றும் 596/16, பம்மதுகுளம் கிராமம், ஆவடி வட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டம், வில்லிவாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 0.59.40 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) நிறுவன உபயோகப் பகுதி குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைப்பதற்காக.
25 டாக்டர்.எஸ்.லதா மற்றும் மூவர், நங்கநல்லூர் முதல் பிரதான சாலை, தில்லை கங்கா நகர், சென்னை- 600 061. ஆர்2/14131/2022 பிளாட் எண்கள். சி-138, சி-139 மற்றும் சி-140 பகுதி, நகர நில அளவை எண்கள்.54, 55 மற்றும் 56/2, வார்டு-பி, பிளாக் எண்.21, நங்கநல்லூர் கிராமம், ஆலந்தூர் வட்டம், சென்னை மாவட்டம், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது. 0.14.315 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 15,512 சதுர அடி (பத்திரத்தின் படி) ஆதாரக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி வணிக உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து மருத்துவமனை கட்டிடம் கட்டுவதற்காக
26 திருவாளர்கள். வேல் ரங்கராஜன் மற்றும் டாக்டர் ஆர். சகுந்தலா பேமிலி ட்ரஸ்டின் பிரதிநிதி திருமதி.ஆர்.மகாலட்சுமி, எண். 38, சாந்தி சுதா, ஏபிஎம் அவென்யூ, ஆர்.ஏ.புரம், சென்னை – 600 028. ஆர்1/14173/2022 நில அளவை எண்கள். 3/1 மற்றும் 4/1ஏ, வெள்ளானூர் கிராமம், ஆவடி வட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டம், வில்லிவாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 3.04.50 ஹெக்டேர் (பட்டாவின்படி) (அல்லது) 7.55 ஏக்கர் (பத்திரத்தின்படி) செங்குன்றம் நீர்பிடிப்பு பகுதி நிறுவன உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து நிறுவன கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்காக.
27 திருவாளர்கள். வேதாந்தா நிறுவனத்தின் பங்குதாரர் திருவாளர்கள். டூயல் ஸ்ட்ரக்சுரல்ஸ் & இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரைவேட் லிமிடெடின் இயக்குனர் திரு.பிரசாந்த் ரவிந்திரகுமார், எண். 3/355, வெங்கடேஸ்வரா நகர், ஏஜிஎஸ் காலனி விரிவு, கொட்டிவாக்கம், சென்னை – 600 041. ஆர்1/14308/2022 மனை எண்கள். 421, 422, 423 மற்றும் 424, இந்திரா பிரியதர்ஷினி நகர், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு பிபிடி/எல்ஓ. எண். 91/84, நில அளவை எண்கள். 463/42 & 463/43, 464/18, 19, 20 மற்றும் 464/21, பெரும்பாக்கம் கிராமம், தாம்பரம் வட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், புனித தோமையர் மலை ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 0.08.00 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 9,504 சதுரடி (பத்திரத்தின் படி) ஆதாரக் குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதி நிறுவன உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து பள்ளிக்கூடம் கட்டுவதற்காக.
28 திருமதி.ஏ.விமலா போரா, எண். 5, நம்மாழ்வார் தெரு, ராதா நகர், குரோம்பேட்டை, சென்னை – 600 044. ஆர்1/15338/ 2022 நில அளவை எண்கள். 12/1பி, 13/1பி, 14/1பி, 2ஏ மற்றும் 14/2பி, கஸ்பாபுரம் கிராமம், தாம்பரம் வட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், புனித தோமையர் மலை ஊராட்சி ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்டது. 1.29.65 ஹெக்டேர் (பட்டாவின் படி) (அல்லது) 3.17 ஏக்கர் (பத்திரத்தின் படி) பகுதி நில உபயோகம் ஒதுக்கப்படாத பகுதி மற்றும் பகுதி விவசாய உபயோகப் பகுதி குடியிருப்பு உபயோகப் பகுதியாக மாற்றம் செய்து குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைப்பதற்காக.
எண் விண்ணப்பதாரரின் பெயர் மற்றும் முகவரி செ.பெ.வ.கு. கோப்பு எண் நில உபயோக மாற்றம் கோரும் இடத்தின் முகவரி, நில அளவை எண், கிராமம், தாலுக்கா மற்றும் மாவட்டம் பரப்பு (ஹெக்டேர் / ஏக்கர் / சதுர மீட்டர்) இரண்டாம் முழுமைத் திட்டம் 2026-ன்படி நில உபயோகம் மனுதாரர் கேட்கும் நில உபயோக மாற்றம் மற்றும்அதற்கான காரணம்

எண்.1, காந்தி இர்வின் சாலை, சென்னை - 600 008ல் அமைந்துள்ள தாளமுத்து நடராசன் மாளிகை, சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் தகவல் மற்றும் ஆலோசனை மையத்தில் (தகவல் / வரவேற்பு மையம்) அனைத்து வேலை நாட்களிலும் மாலை 3.00 மணி முதல் 5.00 மணி வரையில் இந்த நில உபயோக மாற்றத்தில் அடங்கும் பகுதிகளைக் காட்டும் நில உபயோக வரைபடம் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டு இருக்கும் மற்றும் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்தின் இணையதளம் http://cmdalayout.com/landusemaps/LandUseMaps.aspx மூலம் நில உபயோக வரைபடங்களை காண முடியும். இந்த நில உபயோக மாற்றம் பற்றிய ஆட்சேபணை / ஆலோசனை / முறையீடுகள் செய்ய விரும்புவர்கள், சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் உறுப்பினர்-செயலருக்கு இந்த அறிவிக்கை வெளியான தேதியிலிருந்து 21 தினங்களுக்குள் எழுத்து மூலம் / மின்னஞ்சல் (mscmda@tn.gov.in) மூலம் தெரிவிக்கலாம்.

உறுப்பினர் - செயலர்,
சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம்,
சென்னை - 600 008.


Published in the paper on 19.11.2022


Last updated on 21.11.2022